• Slovensko (SLO)
  • Russian (RUS)
  • English   (EN)
  • Español (ES)
Dokumenti PDF Natisni E-pošta
Potrebni dokumenti (če sta bodoča zakonca oba tujca, potrebujeta):
 
  • potni list,
  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • potrdilo o samskem stanu ali drugo potrdilo, ki izkazuje zakonski stan,
  • potrdilo države, kateri državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze.
 
Izpiski in potrdila morajo biti izdana za uporabo v mednarodnem prometu, torej ustrezno overjeni in prevedeni v slovenski jezik. Izpiski so lahko izdani na mednarodnem obrazcu, če je država podpisnica Pariške ali Dunajske konvencije. Ne smejo biti starejši od šestih mesecev, razen če so listine izdane v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega statusa.